เรือนจำอำเภอหลังสวน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ความรู้ ทักษะเฉพาะตำแหน่ง
13 พ.ค. 2556, 15:43 น.

เรือนจำอำเภอหลังสวน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ความรู้ ทักษะเฉพาะตำแหน่งและกำหนดวันเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกความรู้ ทักษะเฉพาะตำแหน่งเพื่อเป้นลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในสังกัดเรือนจำอำเภอหลังสวน