ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
05 Mar 2014, 07:12 am

              ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน จำนวน ๓๕ อัตรา โดยกำหนดเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 11 - 17 มีนาคม  2557  ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 09.30 - 12.00 น. และภาคบ่าย 13.30 - 16.00 น.  ณ ศูนย์รับสมัครสอบจำนวน ๖ แห่ง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย