ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทย ประกาศเลื่อนรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือจักรยนต์
28 Feb 2014, 03:49 pm

           ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทย ประกาศเลื่อนรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ โดยกำหนดรับสมัครเดิมตั้งแต่ วันที่ ๕ มีนาคม  ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๕๗ นั้น ศูนย์ฯ ขอเลื่อนวันและเวลาการกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ

          ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) ๔๐๘ ม.๘ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร ๘๖๑๒๐ โทร ๐ ๗๗๕๒ ๒๗๗๖ - ๗