ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทย ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น ๒ จำนวน ๑ อัตรา

         ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทย ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น ๒ จำนวน ๑ อัตรา