ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทย ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น ๒ จำนวน ๑ อัตรา
26 Feb 2014, 11:05 am

         ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทย ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น ๒ จำนวน ๑ อัตรา