ขอเชิญชวนพี่น้องชาวชุมพรร่วมประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

จังหวัดชุมพร ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556

              นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ด้วย สำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะทรงเจริญพระชันษา 100 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 100 ปี 3 ตุลาคม 2556 เพื่อเผยแพร่พระประวัติ พระศาสนกิจ และพระเกียรติคุณ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน พร้อมใจกันประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตามอาคารของหน่วยงานและบ้านเรือนในบริเวณที่เหมาะสม เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล โดยประดับธงตราสัญลักษณ์ในระยะเวลาของการจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจากวันที่ 21 เมษายน เป็นวันครบรอบ 2 รอบ หรือ 24 ปี ของการได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

             สำหรับสีของผืนผ้าธงตราสัญลักษณ์นั้น ให้ใช้สีเหลืองแบบธงตราธรรมจักร ลำดับตามติดตั้งได้แก่ ธงชาติ ธงศาสนา ธงพระมหากษัตริย์ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 10 ปี สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานจังหวัดชุมพร