เรือนจำอำเภอหลังสวน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์(หญิง)ของเรือนจำอำเภอหลังสวน

เรือนจำอำเภอหลังสวน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์(หญิง)ของเรือนจำอำเภอหลังสวน