ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชุมพร (ผึ้ง) ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่งคนงานจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
13 May 2013, 03:34 pm

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชุมพร (ผึ้ง) ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่งคนงานจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖