จังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมสนทนาสร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนาชุมพร
27 Feb 2020, 08:55 am

            วันนี้(26 ก.พ. 63) จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมสนทนาสร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนาชุมพร จิบกาแฟยามเช้า ณ คลับเฮาท์สนามกอลฟ์ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมี นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย พล.ต.พรชัย อินทนู ผบ.มทบ.44 หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้สื่อข่าว ร่วมจิบกาแฟ และรับประทานอาหารว่างยามเช้า พร้อมกับพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

            สำหรับกิจกรรมสนทนาสร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนาชุมพร จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้จักซึ่งกันและกัน ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานราชการในจังหวัดชุมพร ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสานความร่วมมือซึ่งกันและกัน ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยก่อนหน้านี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดเดือนละครั้ง ด้วยแนวความคิดที่ต้องการให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ร่วมไปถึงสื่อมวลชนในพื้นที่ได้พบปะพูดคุยกัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ถึงข้อมูลข่าวสาร ภารกิจหน้าที่ ร่วมไปถึงโครงการต่างๆ ให้หน่วยงานอื่นได้รับทราบ เพื่อง่ายต่อการประสานความร่วมมือ

            กิจกรรมสนทนาสร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนาชุมพร จะจัดเป็นประจำทุกเดือน โดยจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพตามแต่ละหน่วยงานแบ่งตามกระทรวง ร่วมกันจัด สำหรับในครั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม เป็นเจ้าภาพ โดยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้สื่อข่าว ร่วมจิบกาแฟ และรับประทานอาหารว่างยามเช้าร่วมกัน ซึ่งอาหารและกาแฟที่นำมาเสริฟเป็นของในท้องถิ่น ของจังหวัดชุมพร เพื่อเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ อีกด้วย