จังหวัดชุมพรประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ชุมพร
20 Feb 2020, 10:02 am

           วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 13.30 น นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ชุมพร ณ ห้องเกาะมาตราชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร เพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ชุมพร ซึ่งจังหวัดชุมพรได้กำหนดจัดกิจกรรมการใช้ประโยชน์ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ชุมพรเพิ่มเติม 6 กิจกรรม ประกอบด้วย

1.กิจกรรมการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ
2.กิจกรรมกีฬานันทนาการและสุขภาพอนามัย
3.กิจกรรมปฏิบัติธรรมและการกุศล
4. กิจกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
5.กิจกรรมการตลาดและการขาย
และ 6.กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ โดยในแต่ละกิจกรรมได้มีการมอบหมายหน่วยงานต่างๆ ไปศึกษาและกำหนดรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการใช้ประโยชน์ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ชุมพร ต่อไป

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชุมพร เป็นสวนที่มีธรรมชาติครบครัน มีแม่น้ำหลังสวนไหลผ่านฝั่งขวาของสวน มีทางเดินจากหน้าสวนถึงภูเขาหลังสวน สองข้างทางเดินบนภูเขามีพืชป่าหลากชนิด เช่น มะไฟป่า เปราะป่า พรหมขาว พืชวงศ์บอนชนิดต่างๆ บนยอดเขามีพระพุทธบาทจำลอง และมี "ถ้ำรอยควาย" ซึ่งเป็นถ้ำที่ทะลุลงไปถึงถ้ำที่อยู่ ณ ระดับพื้นดิน แสงแดดสามารถส่องทะลุและมีลมเย็นจากด้านล่างพัดขึ้น อากาศจึงถ่านเทเย็นสบาย ในถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงาม ปากถ้าทางเข้ามีพระนามาภิไธยย่อ "สว" ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประดิษฐานอยู่ ต่ำลงมาเป็นถ้ำเขาเงิน มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ ผนังถ้ำมีพระปรมาภิไธยย่อ "จปร" ประดิษฐานซึ่งสถานที่นี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสและโปรดเกล้าให้สร้างพระเจดีย์ขึ้นที่หน้าถ้ำซึ่งเป็นผาเอนลงสู่แม่น้ำเพื่อเป็นที่ระลึกและเพื่อให้เป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชน
ที่ชายน้ำมีศาลาที่ประทับริมฝั่งแม่น้ำเป็นแบบใต้ถุนสูง ด้านล่างมีชาดหาด ได้มีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับธรรมชาติ ส่วนด้านหลังของสวนมีสวนผลไม้ขนาดใหญ่ มีเงาะ ทุเรียนมังคุด และลางสาดที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดชุมพร มีสัตว์ป่าหลายชนิดลงจากเขามาเก็บกินเป็นที่เจริญตา
ภายในสวนมีพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประดิษฐาน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จเป็นประธานในพระราชพิธีเปิดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2532
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชุมพร สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา ลำดับที่ 10 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหลังสวน บริเวณถ้ำเขาเงิน หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ห่างตัวเมืองชุมพรประมาณ 75 กิโลเมตร