สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
13 Feb 2020, 11:23 am