จังหวัดชุมพรเปิดงานเทศกาลล่องแพพะโต๊ะ เชิงอนุรักษ์ ประจำปี 2563
09 Feb 2020, 06:56 pm

                นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลล่องแพพะโต๊ะ เชิงอนุรักษ์ ประจำปี 2563 พร้อมด้วย นายอาคม บุญญโส นายอำเภอพะโต๊ะ และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม ที่บริเวณลานกิจกรรมเทศบาลตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เดินทางมาสัมผัสบรรยากาศของ "ดินแดนแห่งภูเขาเขียว เที่ยวล่องแพ แลหมอกปก น้ำตกงาม ลือนามผลไม้" ในเทศกาลล่องแพพะโต๊ะ กันอย่างคึกคัก

              นายอาคม บุญญโส นายอำเภอพะโต๊ะ เปิดเผยว่า อำเภอพะโต๊ะ เป็นอำเภอที่มีทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยวที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ มีทัศนียภาพและวิถีชุมชนที่งดงาม ซึ่งสอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่เป็นการผสมผสานระหว่างกิจกรรมการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำพะโต๊ะ ผืนป่าในเขตอำเภอพะโต๊ะ เป็นแหล่งต้นน้ำหลายสายที่ไหลคดเคี้ยวมาตามขุนเขา สองฝั่งลำน้ำเป็นป่าดงดิบและสวนผลไม้ บางช่วงเป็นแก่งน้ำขนาดใหญ่ จึงมีการจัดกิจกรรมผจญภัยในคลองพะโต๊ะตลอดทั้งปี และช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน เป็นช่วงที่เหมาะแก่การล่องแพมากที่สุด ชาวพะโต๊ะจึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานเทศกาลล่องแพพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะป่าไม้ซึ่งเป็นหัวใจหลักของอำเภอพะโต๊ะ อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอพะโต๊ะให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

               ด้านนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า เทศกาลล่องแพพะโต๊ะ เชิงอนุรักษ์ เป็นหนึ่งกิจกรรมในปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร จัดขึ้นในวันเสาร์ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้มาสัมผัสการท่องเที่ยวล่องแพเชิงอนุรักษ์ ชมทัศนียภาพของสายน้ำของแม่น้ำพะโต๊ะ ซึ่งเป็นลำน้ำธรรมชาติไหลลงมาจากต้นน้ำพะโต๊ะ พร้อมทั้งเรียนรู้การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ซึ่งหลังจากการลองแพ นักท่องเที่ยวยังได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็น แกงส้มหมูหยวกกล้วย, ใบเหลียงผัดไข่ ตลอดจนสัมผัสประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวอำเภอพะโต๊ะ รวมทั้งส่งเสริมเทศกาลล่องแพพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ถือเป็นการเปิดฤดูกาลล่องแพพะโต๊ะ ต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย