มมท.ชุมพร ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2563
11 Jan 2020, 06:03 pm
              วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพให้เด็กมีความรู้ ทักษะ มีทัศนคติในเชิงบวก มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความก้าวหน้า ให้แก่สังคมและประเทศชาติในอนาคต ซึ่งได้รับความสนใจจาก เด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งผู้ปกครอง มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปีนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ว่า "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่ พลเมืองไทย"
            สำหรับบรรยากาศภายในงาน หน่วยงานทุกภาคส่วนได้มาร่วมกันจัดตั้งบูทกิจกรรมให้เด็กๆ ได้แสดงความสามารถ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อาทิ การแสดงเต้นประกอบเพลง การวาดภาพระบายสี การแสดงความสามารถทักษะด้านกีฬา การเรียนรู้ป้ายจราจร และการตอบคำถามเล่นเกมส์ต่างๆ เพื่อสร้างความสนุก สนานให้กับเด็กๆ พร้อมกับการได้เรียนรู้จากฐานกิจกรรมจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร ที่ได้รับการสนับสนุนของขวัญ ของรางวัลมาแจกให้เด็กกลับบ้านไปด้วยรอยยิ้มมีความสุขกันทุกคน