จิตอาสาจังหวัดชุมพรร่วมทำความสะอาดหนองใหญ่รับกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ
10 Jan 2020, 02:33 pm

           วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนจิตอาสา และนักเรียน นักศึกษา กว่า 500 คน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ด้วยการเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม รวมทั้งเพื่อจัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรม "สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน" เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

           สำหรับ กิจกรรมสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นกิจกรรมการกุศล นำรายได้จากการสมัคร โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตัวดีแต่ฐานะยากจนจากท้องถิ่นทั่วไทยให้มีโอกาสรับการศึกษาต่อไป

         ซึ่งการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 14 กิโลเมตร และ วิ่งฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางเลียบคลอง ภายในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ อันเป็นสถานที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานไว้เพื่อช่วยเหลือชาวชุมพรให้รอดจากปัญหาอุทกภัยมาจนถึงทุกวันนี้