สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ
07 Jan 2020, 03:18 pm

       สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน      รายละเอียด