จังหวัดชุมพร ประชุมเตรียมความพร้อม จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน
06 Jan 2020, 04:24 pm

             วันนี้ (6 ม.ค. 63) ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชุมพร นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อม จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน โดยกำหนดจัดกิจกรรมสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน ในโครงการ เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 04.30 – 08.30 น. ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นกิจกรรมการกุศล นำรายได้จากการสมัคร โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตัวดีแต่ฐานะยากจนจากท้องถิ่นทั่วไทยให้มีโอกาสรับการศึกษาต่อไป

            สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 14 กิโลเมตร และวิ่งฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 4,500 คน และมีการมอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะ ของแต่ละช่วงอายุ จำนวน 120 รางวัล โดยใช้เส้นทางเลียบคลอง ภายในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จังหวัดชุมพร ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการ พร้อมกำหนดจุดจอดรถภายในบริเวณงาน แต่ขอความร่วมมือไม่ให้จอดรถบนถนนเลียบคลองระบายน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ซึ่งจะใช้เป็นเส้นทางการวิ่ง ในกิจกรรมครั้งนี้