ผู้ว่าฯชุมพร ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ตามจุดตรวจบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
02 Jan 2020, 03:40 pm

           วันที่ 1  มกราคม 2563 นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ออกตรวจเยี่ยมตามจุดตรวจบริการประชาชน และจุดบริการนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็น ทหาร ตำรวจ ขนส่ง อปพร. กำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสาธารณสุข ซึ่งประจำหน้าที่อยู่ทุกจุดตรวจเพื่อให้บริการประชาชน โดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มการดูแล รักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพรมากยิ่งขึ้น

            ซึ่งในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เดินทางออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชน และนักท่องเที่ยว ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร บริเวณสะพานชมกวาง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดชุมพร และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวต่างจังหวัด โดยสะพานชมกวางแห่งนี้ ได้รับงบสนับสนุนจากทางจังหวัดซึ่งได้สร้างเสร็จเมื่อต้นปี 2562 เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในตัวเมืองชุมพร โดยสามารถเดินชมทิวทัศน์ตามธรรมชาติ บนสะพานแขวนที่สวยงาม และโดยเฉพาะยังสามารถหาชมกวางตัวเป็นอย่างใกล้ชิด และให้อาหารได้ สร้างความสนใจแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

             นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า สะพานชมกวาง ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ทั้งคนในพื้นที่เอง และคนต่างจังหวัด โดยนักท่องเที่ยวได้เห็นความสวยงามของสะพานแขวน และทิวทัศน์ตามธรรมชาติของโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ นอกจากนี้ยังสามารถชมกวาง พร้อมกับให้อาหารกวางได้ จึงเป็นที่ดึงดูดแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยบรรยากาศในวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นวันหยุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ นักท่องเที่ยวต่างพาครอบครัวมาท่องเที่ยวและถ่ายภาพ ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมสะพานชมกวางมากยิ่งขึ้น และเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มการดูแล รักษาความปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยว มากขึ้นด้วย

             สำหรับการช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดชุมพรจขอให้พี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน หากรู้สึกเมื่อยล้า อ่อนเพลีย และง่วงจากการเดินทาง ขอให้แวะพักผ่อนได้ที่จุดบริการ จุดพักรถ ซึ่งจังหวัดชุมพรตั้งจุดบริการไว้ตลอดเส้นทาง รวมทั้งหากมีปัญหาข้อขัดข้องในการเดินทางสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดชุมพร หมายเลขโทรศัพท์ 077 503230, 077 502257 และ 077 501207 นอกจากนี้ยังมีสายด่วน 191 แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย (ตำรวจ), 1193 สอบถามเส้นทางจราจร(ตำรวจทางหลวง), 1356 ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม, 1584 ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร (กรมการขนส่ง), 1669 แพทย์ฉุกเฉิน(ศูนย์นเรนทร) 077 507467, และ 1791 อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ (บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด), ตลอด 24 ชั่วโมง