ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วม จุดบริการประชาชน และด่านชุมชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
02 Jan 2020, 03:05 pm

         วันที่ 30 ธันวาคม 2562 นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วม จุดบริการประชาชน และด่านชุมชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ดังนี้
1)จุดบริการประชาชนตำบลทุ่งคา บริเวณหน้า อบต.ทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร
2)จุดตรวจร่วมตำบลวิสัยเหนือ บริเวณถนนสายเอเซีย 41 ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร
3)จุดตรวจร่วม บริเวณหกแยกตาแบน ถนนสาย 4112 ตำบลละแม อำเภอละแม
4)จุดตรวจร่วม/ด่านชุมชนตำบลทุ่งคาวัด บริเวณป้อม อปพร.ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม
5)ด่านชุมชนตำบลทุ่งหลวง บริเวณสี่แยกเขาหลาง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม
ทั้งนี้ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำจุด และจิตอาสาพระราชทาน ช่วยอำนวยความสะดวกประชาชน และรักษาวินัยจราจร โดยถือความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ