ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดชุมพร สั่งให้ทุกอำเภอคุมเข้มถนนสายรองโดยใช้ด่านชุมชน
30 Dec 2019, 05:49 pm

             วันนี้ (30 ธันวาคม 2562) เวลา 10.00 น. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 จังหวัดชุมพร ณ ห้องเกาะลังกาจิว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร เพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์ฯ

             นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรประธานที่ประชุม ได้ประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางในพื้นที่จังหวัดชุมพร ต่อที่ประชุม เพื่อกำหนดแนวทางการ ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ โดยประเมินว่า วันนี้ (30 ธันวาคม2562) จะมีการใช้ถนนสายรองในพื้นที่เป็นหลัก ส่วนถนนสายหลักของจังหวัดชุมพร คือ ถนนเพชรเกษมและถนนสายเอเชีย จะมีรถเบาบางลง ขณะที่สภาพอากาศ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ช่วงบ่าย จะมีฝนตกเล็กน้อย ในบางช่วง ทำให้ถนนลื่น กอปรกับ เมื่อจำนวนรถบนถนนสายหลักไม่หนาแน่นเหมือนสามวันที่ผ่านมา รถจะใช้ความเร็วสูง มีโอกาสประสบเหตุสูงตามมา
              ดังนั้น แนวทางสำหรับ การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในวันที่ 30 ธันวาคม จะเน้นให้เพิ่มความเข้มข้นในการกำกับดูแลเส้นทางสายรอง เนื่องจากมีการจัดเลี้ยงสังสรรค์กันในพื้นที่ เน้นหนักบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจร และกำกับควบคุมความเร็ว โดยให้ด่านชุมชนเข้มงวดกับผู้ใช้ยวดยานตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนถนนเพชรเกษมและเอเชีย 41 คงให้ทั้งสามจุดตรวจหลักคือ ด่านพละ อ.ปะทิว ด่านปฐมพร อ.เมือง ด่านทุ่งสวรรค์ อ.ละแม กวดขันให้ชะลอความเร็วของรถ เนื่องจากถนนสายหลังปริมาณรถน้อย ทำให้รถวิ่งเร็ว โดยให้ตำรวจทางหลวง แขวงการทางฯ มูลนิธิ อาสาสมัครจัดตั้งสัญญาณ ไฟวับวาบในจุดเสี่ยง เพื่อชะลอความเร็ว สำหรับถนนสายรองได้มอบหมายให้ทุกอำเภอตั้งด่านชุมชนช่วยกันสกัดกั้นคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ไม่ให้ออกมาสร้างปัญหาบนถนนสายหลัก ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์บริเวณที่จะออกจากสถานที่จัดเลี้ยงและสถานบริการ กำชับให้สถานบริการเปิด ปิด ตามกำหนดและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายในการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ทั้งเวลา และสถานที่จำหน่าย รวมถึงอายุผู้ซื้อ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

             สำหรับการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดชุมพร ในวันที่ 29 ธันวาคม 2562 วันที่สามของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดชุมพรเกิดอุบัติเหตุ 7 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 5 คน เสียชีวิต 2 คน ส่วนสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ มาจากพฤติกรรมผู้ขับขี่คือ เมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด หลับใน มีสิ่งกีดขวางถนนและทัศนวิสัยไม่ดี ตามลำดับสรุปอุบัติเหตุสะสม 3 วันมีอุบัติเหตุเกิด 24 ครั้ง บาดเจ็บ 24 ราย เสียชีวิต เป็นเพศชาย 3 ราย เหตุเกิด อ.สวี อ.ท่าแซะและอ.หลังสวน ตามลำดับ