ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดชุมพร เพิ่มมาตรการเข้มข้น ควบคุมรถสายหลักและสายรอง
29 Dec 2019, 03:37 pm

              วันนี้ (29 ธันวาคม 2562) เวลา 10.00 น. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 จังหวัดชุมพร ณ ห้องเกาะลังกาจิว ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร เพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์ฯ

            นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรประธานที่ประชุม ได้ประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางในพื้นที่จังหวัดชุมพร ต่อที่ประชุม เพื่อกำหนดแนวทางการ ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ โดยประเมินว่า วันนี้ (29 ธันวาคม2562) ถนนสายหลักของจังหวัดชุมพร คือ ถนนเพชรเกษมและถนนสายเอเชีย ในวันนี้จะมีรถเบาบางลง ขณะที่สภาพอากาศ ในพื้นที่จังหวัดชุมพรคาดว่าจะมีฝนตกในช่วงบ่าย เป็นช่วงๆ ทำให้ถนนลื่น ส่วนจำนวนรถบนถนนไม่หนาแน่นเหมือนสองวันที่ผ่านมา รถจะใช้ความเร็วสูง มีโอกาสประสบเหตุสูงเมื่อมีถนนลื่น
ดังนั้น แนวทางสำหรับ การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในวันที่ 29 ธันวาคม จะเน้นให้เพิ่มความเข้มข้นในการกำกับดูแลเส้นทางสายหลัก คือ ถนนสายเอเชียและถนนเพชรเกษม เน้นหนักบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจร และกำกับควบคุมความเร็ว ในสามจุดตรวจหลักคือ ด่านพละ อ.ปะทิว ด่านปฐมพร อ.เมือง ด่านทุ่งสวรรค์ อ.ละแม โดยกวดขันให้ชะลอความเร็วของรถ ทั้งขาขึ้นและขาล่อง นอกจากนี้ให้ตำรวจทางหลวง แขวงการทางฯ มูลนิธิ อาสามัครจัดตั้งสัญญาณ ไฟวับวาบในจุดเสี่ยง เพื่อชะลอความเร็ว ส่วนจุดตรวจถนนสายรองและด่านชุมชนช่วยกันสกัดกั้นคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ไม่ให้ออกมาสร้างปัญหาบนถนนสายหลัก ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์บริเวณที่จะออกจากสถานที่จัดเลี้ยงและสถานบริการ กำชับให้สถานบริการปิด-เปิดตามกำหนดและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายในการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ทั้งเวลา และสถานที่จำหน่าย รวมถึงอายุผู้ซื้อ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสูญเสียจากอุบัติเหตุน้อยที่สุด

            สำหรับการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดชุมพร ในวันที่ 28 ธันวาคม 2562 วันที่สองของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดชุมพรเกิดอุบัติเหตุ 9 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ11 คน มีผู้เสียชีวิต 1 คน ส่วนสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ มาจากพฤติกรรมผู้ขับขี่คือขับรถเร็วเกินกำหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด หลับใน เมาสุรา สรุปอุบัติเหตุสะสม 2 วันมีอุบัติเหตุเกิด 17 ครั้ง บาดเจ็บ 19 คน เสียชีวิต 1 คน เป็นชาวเมียนมา เหตุเกิดบ้านหาดพริก ต.วิสัยใต้ อ.สวี