ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชน สถานีขนส่งชุมพรเมืองใหม่
29 Dec 2019, 03:33 pm

              วันนี้(28 ธ.ค. 62) นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย พล.ต.พรชัย อินทนู ผบ.มทบ.44,พ.ต.อ.ภคพล ทวิชศรี รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร, นายกิตติกรณ์ เทพอยู่อำนวย หัวหน้า สนง.ปภ.ชพ. ขนส่งจังหวัดชุมพรและคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชน และจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 ณ สถานีขนส่ง ชุมพรเมืองใหม่ ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

            ซึ่งในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชน บริเวณสถานีขนส่งชุมพรเมืองใหม่ ซึ่งเป็นจุดโดยสารรถประจำทางของพี่น้องประชาชน โดยจุดดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ โดยเฉพาะสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถ และใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง สภาพรถโดยสารที่มีความปลอดภัย และต้องติดตั้งระบบ GPS Tracking ทุกคัน รวมไปถึงการให้คำแนะนำเรื่องความปลอดภัยต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังสุ่มตรวจระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถด้วย เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสาร พร้อมกับได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้โดยสาร และกำชับเรื่องความปลอดภัย

            ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร ได้นำระบบ GPS มาใช้ในการบริหารและติดตามการเดินรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกนั้น เป็นโครงการที่กรมการขนส่งทางบก มีนโยบายเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะเข้ามายังศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS แบบเรียลไทม์ เช่น ข้อมูลการใช้ความเร็ว ชั่วโมงการขับขี่ และตำแหน่งพิกัดของรถ รวมไปถึงข้อมูลคนขับ พร้อมเปิดให้ประชาชนและผู้ประกอบการขนส่ง เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถแบบเรียลไทม์ ซึ่งหากมีการขับรถเร็วเกินกำหนด ระบบจะแจ้งมายังศูนย์ฯ เพื่อทำการแจ้งการกระทำความผิดของพนักงานขับรถ ซึ่งจะเป็นมิติสำคัญของการบริหารจัดการร่วมกันทุกภาคส่วน กรมการขนส่งทางบกติดตามรถทุกคันในระบบผ่านการทำงานของศูนย์ฯ โดยตรง ส่งข้อมูลปัญหาให้ผู้ประกอบการปรับปรุง พร้อมกับรับฟังทุกปัญหา