ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนกฎจราจร อย่างเข้มข้น หลังพบจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เดือนธันวาคม 2562 สูงเกินค่ามาตรฐาน
26 Dec 2019, 04:54 pm

             วันนี้ (26 ธันวาคม 2562) เวลา 13.00 น. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดชุมพร ประจำเดือนธันวาคม 2562 ณ ห้องเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร เพื่อติดตามการดำเนินงานในรอบเดือน รวมถึงหารือและมอบแนวทางการดำเนินงานในเดือนต่อไป
การประชุมในวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆประจำเดือนธันวาคม 2562 ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ได้รายงานเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในรอบเดือน หัวข้อผลการดำเนินงานการเพิ่มความเข้มในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในรอบเดือนธันวาคม 2562 ของ 16 สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ โดยพันตำรวจเอกภคพล ทวิชศรี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ได้รายงานสรุปการเกิดอุบัติเหตุในรอบเดือนธันวาคม 25562 ว่า มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 14 ราย สาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งเหตุส่วนใหญ่เกิดบนถนนสายหลัก ยานพาหนะส่วนใหญ่ที่เกิดอุบัติเหตุเป็นรถมอเตอร์ไซค์ และผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกนิรภัย
           นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ประธานการประชุม กล่าวว่า ในเดือนธันวาคม 2562 เดือนเดียว จังหวัดชุมพรมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนถึง 14 ราย นับว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดชุมพร ซึ่งอยู่ที่ 12 ราย/เดือน และสูงกว่าค่ามาตรฐานทั่วไปที่ 9 ราย/ต่อเดือน เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย จับกุมดำเนินคดีกับผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 นี้ ให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามมาตรการลดอุบัติเหตุอย่างเข้มข้น