ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรปล่อยแถวระดมกวาดล้างช่วงเทศกาลปีใหม่
26 Dec 2019, 04:53 pm

            นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ พร้อมด้วย พล.ต.ต.วิมล พิทักษ์บูรพา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร และหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในสังกัด, ตชด.41, ฝ่ายปกครอง และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มูลนิธิต่างๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 200 นาย เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณ ลานกิจกรรมหน้าเทศบาลเมืองชุมพรโดยลงพื้นที่เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อย และการดูแลอำนวยความสะดวกด้านจราจร แก่พี่น้องประชาชน

            พล.ต.ต.วิมล พิทักษ์บูรพา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ด้วยระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ช่วงเวลาดังกล่าวจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อีกทั้งมีการจัดงานและจัดกิจกรรมรื่นเริงโดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเป็นช่วงเวลาที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงปัญหาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีถือโอกาสก่อความไม่สงบในพื้นที่ต่างๆ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้กำหนดมาตรการในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2563โดยสั่งการให้ทุกหน่วยปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่ โดยให้ระดมสรรพกำลังจากทุกหน่วยในพื้นที่ เพื่อบูรณาการในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

           ตำรวจภูรจังหวัดชุมพร จึงกำหนดการระดมกวาดลงอาชญากรรมช่วงเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 รวมระยะเวลา 10 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันปราบปรามคดีเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ผู้ต้องหาตามหมายจับ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย การพนัน อาวุธปีน และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด รวมทั้งป้องกัน การก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชุมพร และคดีอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นตามสถานีขนส่ง สถานที่พักผู้โดยสาร แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่ที่ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย รวมถึงการตรวจสถานบริการที่ดำเนินกิจการตามที่กฎหมายกำหนด โดยปฏิบัติตามมาตรการ การจัดระเบียบสังคมโดยเคร่งครัด เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยแก่สังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นอกจากมาตรการในการระดมกวาดล้างอาชญากรรมแล้ว เพื่อสร้างความอบอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้กำหนดให้ทุกหน่วยดำเนินโครงการ ประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 โดยพี่น้องประชาชนสามารถ เดินทางไปสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ ณ ที่ทำการสถานีตำรวจทุกแห่ง ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่