จังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมสนทนาสร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนาชุมพร
26 Dec 2019, 01:32 pm

       วันที่  25   ธันวาคม   62   จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมสนทนาสร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนาชุมพร จิบกาแฟยามเช้า ณ ศาลากลาง ( ศูนย์ราชการ ) อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้สื่อข่าว ร่วมจิบกาแฟและรับประทานอาหารว่างยามเช้า พร้อมกับพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

        สำหรับกิจกรรมสนทนาสร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนาชุมพร จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้จักซึ่งกันและกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานราชการในจังหวัดชุมพร ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสานความร่วมมือซึ่งกันและกัน ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยก่อนหน้านี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว จะเดือนละครั้งโดยแนวความคิดที่ต้องการให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน รวมไปถึงสื่อมวลชนในพื้นที่ได้พบปะพูดคุยกันซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ถึงข้อมูลข่าวสาร ภารกิจหน้าที่ รวมไปถึงโครงการต่างๆ ให้หน่วยงานอื่นได้รับทราบ เพื่อง่ายต่อการประสานความร่วมมือ
        กิจกรรมสนทนาสร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนาชุมพร จะจัดเป็นประจำทุกเดือน โดยจะปรับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพตามแต่ละหน่วยงานแบ่งตามกระทรวง ร่วมกันจัด สำหรับในครั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดชุมพรร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้สื่อข่าว ร่วมจิบกาแฟ และรับประทานอาหารว่างยามเช้าร่วมกันซึ่งอาหารและกาแฟที่นำมาเสิร์ฟเป็นของในท้องถิ่น ของจังหวัดชุมพร เพื่อเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ อีกด้วย