จังหวัดชุมพรจัดประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานเทิดพระเกียรติฯ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2562
26 Dec 2019, 12:58 pm

          นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในงานเทิดพระเกียรติฯ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2562 ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ซึ่งในครั้งนี้เปิดโอกาสให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตร ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างส่วนราชการ สมัครเข้าร่วมแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โดยแบ่งออกเป็น ประเภท กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประเภทประชาชนทั่วไป โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

         นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า จังหวัดชุมพร โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน ร่วมกันจัดงานเทิดพระเกียรติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 17-25 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ พร้อมกับจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยกิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างสีสันภายในงาน และเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานศิลปะความเป็นไทย ซึ่งในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ ตัวแทนจากส่วนราชการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างส่วนราชการ และประเภทประชาชนทั่วไป ชิงเงินและถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

         สำหรับผลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างส่วนราชการ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายภวภพ นาคอุบล จากอำเภอหลังสวน เพลงที่ใช้ประกวดเอกชัยขอพร ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายวินิจ ชำบุญเกิด จากอำเภอทุ่งตะโก เพลงที่ใช้ประกวด ขอบคุณแฟนเพลง ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายคีรี สินสมบุญ จากอำเภอท่าแซะ เพลงที่ใช้ประกวด ทางลูกรัง ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล, รางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ นายคีรี สินสมบุญ จากอำเภอท่าแซะ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล