จังหวัดชุมพรร่วมกับชาวประมงส่งมอบปลาทูเค็มอาหารทะเลโครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน
23 Dec 2019, 09:13 pm

               วันนี้ (23 ธ.ค.62) เวลา 11.00 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีส่งมอบปลาทูเค็มและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนให้กับผู้แทนกองทัพเรือ ในโครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน โดยมี พลเรือตรี สุทธิชาติ เข็มอนุสุข รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นผู้แทนรับมอบ

            โดย จังหวัดชุมพร ได้รวบรวมปลาทูเค็ม ปลากระป๋อง น้ำปลา และกะปิ ที่ได้รับความร่วมมือจากสมาคมประมงร่วมใจปากน้ำชุมพร สมาคมชาวประมงปากน้ำหลังสวน และชาวประมงในจังหวัดชุมพรให้การสนับสนุน เพื่อนำอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน พระราชทานให้แก่เด็กนักเรียนในโครงการส่วนพระองค์ฯ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคเหนือตอนล่าง ตามแผนการแจกจ่ายของสำนักงานโครงการ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ถึงวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น จะดำเนินการส่งมอบสิ่งของพระราชทานในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ต่อไป
โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน เป็นโครงการตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องด้วยปี พ.ศ. 2538 พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ต่างๆ ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทรงทอดพระเนตรพสกนิกรที่ป่วยเป็นโรคขาดสารไอโอดีน และด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ทรงจัดตั้งโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน โดยพระองค์ท่านได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ฯ เพื่อดำเนินโครงการฯ ในเบื้องต้น และต่อมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงรับดำเนินการโครงการฯ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งปี พ.ศ. 2563 กองทัพเรือ โดย กองทัพภาคที่ 1 ร่วมกับกลุ่มสมาคมการประมง 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และองค์การสะพานปลา เขตสาธร กรุงเทพฯ รวมจำนวน 17 หน่วยงาน ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานโครงการตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดย ถวายปลากะตักแห้ง จำนวน 7,230 กิโลกรัม ปลาทูเค็ม จำนวน 12,735 กิโลกรัม ปลากระป๋อง จำนวน 73,000 กระป๋อง น้ำปลาขวด จำนวน 14,292 ขวด กะปิ จำนวน 2,556 กิโลกรัม และเกลือไอโอดีน จำนวน 5,000 กิโลกรัม รวมมูลค่าประมาณ 3,012,665 บาท