จังหวัดชุมพรขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. ระดับจังหวัด
17 Sep 2019, 08:45 pm

                 วันนี้(17 ก.ย. 62) นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีคณะทำงานระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค์ พร้อมข้อเสนอแนะ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน ในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน

             นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดดำเนินการรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) ซึ่งจังหวัดชุมพรได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานในช่วงเดือน มกราคม ถึงกันยายน 2562 โดยคิดตามจำนวนหมู่บ้านในแต่ละจังหวัด และมีเป้าหมายให้ในแต่ละหมู่บ้านมีจำนวนสมาชิกใหม่อย่างน้อย 20 คน ต่อหมู่บ้าน สำหรับจังหวัดชุมพร มี 737 หมู่บ้าน เป้าหมายรวม 14,740 คน ซึ่งจังหวัดชุมพร ได้ดำเนินงานไปแล้วร้อยละ 94.21 เป็นลำดับที่ 45 ของประเทศ โดยมีผู้สนใจสมัครสมาชิก ร่วม 8 อำเภอ 13,887 คน โดยทางจังหวัดให้ความสำคัญโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.เป็นอย่างมาก เพื่อต้องการเห็นวินัยการออมของพี่น้องประชาชนเพิ่มมากขึ้น

              สำหรับกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนประชาชนผู้ที่ไม่มีสิทธิสวัสดิการบำนาญจากรัฐบาล อายุ 15 – 60 ปี อาทิ นักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระเป็นต้น และเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทางเลือก 1 สมัครออมเงินกับ กอช. เพื่อเติมเต็มเงินออม ไว้ใช้รายเดือนเมื่ออายุ 60 ปี เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงิน ทั้งนี้สมาชิก สามารถส่งเงินออมสะสมได้ที่ โดยรับเงินสมทบจากรัฐ ในแต่ละช่วงอายุของสมาชิก ช่วงอายุ 15 - 30 ปี รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 600 บาท ช่วงอายุ >30 – 50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออมแต่ละครั้งโดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 960 บาท ช่วงอายุ >50 – 60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 1,200 บาท นอกจากนี้ผลตอบแทนของเงินสะสมและเงินสมทบที่นำไปลงทุน รัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทน การลงทุน ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน และยังลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนเงินออมสะสม

              สามารถตรวจสอบสิทธิก่อนสมัคร การสมัครสมาชิก การคำนวณบำนาญให้ตนเองหรือผู้อื่น การดูข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่นพิเศษ เช็คบัญชีเงินออมของคุณได้ง่ายด้วยแอปพลิเคชั่น สามารถดาวน์โหลดแอปฯกอช. โดยพิมพ์คำค้นหาว่า “กอช.” หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nsf.or.th สอบถามข้อมูล สายด่วนเงินออม 02-049-9000 หรือติดต่อสมัครสมาชิกและรับบริการอื่นๆ ได้ที่ธนาคาร ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสินทุกสาขา เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ ตู้บุญเติม เทสโก้โลตัส รวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายรับสมัครทั่วปรระเทศ