จังหวัดชุมพรเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธง ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทาน และเงินรางวัลกว่า 8 แสนบาท
15 Sep 2019, 10:03 am

              เมื่อวันที่  13   กันยายน    2562  นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธง จังหวัดชุมพร ประจำปี 2562 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรจัดขึ้น เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2562 ณ คลองหัววัง-พนังตัก ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร พร้อมกับกิจกรรมการประกวด และการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง ชิงถ้วยพระราชทาน และเงินรางวัลกว่า 8 แสน บาท

            นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า การแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธง จังหวัดชุมพร ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกับอนุรักษ์ประเพณีการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง สร้างสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร

ด้านนายนิตย์ แดงขวัญทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ได้แก่ กิจกรรมนิทรรศการเทิดพระเกียรติแสดงออกถึงความสำนึกในสถาบันพระมหากษัตริย์, การประกวดขบวนแห่ แสดงถึงการเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 132,000 บาท, การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Happy & Smile เสน่ห์แห่งคลองหัววัง@ชุมพร" ได้รับเงินรางวัลรวมกว่า 26,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร,การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย หัวข้อ "คิดถึงพ่อ ณ ชุมพร" และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย หรือเทียบเท่า หัวข้อ "ขึ้นโขนชิงธง ที่คลองหัววัง"ได้รับเงินรางวัลรวมกว่า 24,300 บาท พร้อมเกียรติบัตร และการประกวดกองเชียร์ ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 98,000 บาท

สำหรับการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง ซึ่งมีทั้งสิ้น 4 ประเภท ได้รับถ้วยพระราชทานและถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 585,000 บาท ดังนี้ ประเภท 32 ฝีพาย (ผู้นำท้องถิ่น) ชิงถ้วยพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระยะทาง 400 เมตร โดยมีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 5 ลำ, ประเภท 32 ฝีพาย (ทั่วไป) ชิงถ้วยพระราชทานในสมเด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะทาง 400 เมตร โดยมีทีม เรือเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 14 ลำ, ประเภท 16 ฝีพาย (ทั่วไป) ชิงถ้วยพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระยะทาง300 เมตร โดยมีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 12 ลำ ประเภท 8 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานใน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ระยะทาง 200 เมตร โดยมีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 27 ลำ