ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรต้อนรับคณะกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
30 Aug 2019, 08:11 pm

           วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องหาดทรายรี ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 2 นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้การต้อนรับ คณะกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา หม่าเพิ่ง ซุน ซึ่งได้นำคณะลงพื้นตรวจติดตามงานที่จังหวัดชุมพร โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้แนะนำข้อมูลจังหวัดชุมพร ทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ การเดินทาง การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ ที่มีน้ำทะเลใส่สะอาดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ผ่านล่ามแปลภาษา ซึ่ง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา ได้ร่วมสนทนาอย่างเป็นกันเอง พร้อมมอบอุปกรณ์แปลภาษาซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จีนได้พัฒนาขึ้นเพื่อการสื่อสารคนละภาษาให้เข้าใจกันได้เป็นอย่างดี ขณะที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้มอบผ้าบาติก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดชุมพรให้ท่านกงสุล หม่าเพิ่ง ซุน เป็นที่ระลึก