ชาวชุมพรร่วมใจจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลองถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
13 Aug 2019, 08:11 pm

                 วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่บริเวณคลองตะเคียนด้วง หมู่ที่ 8 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" โดยการขุดลอกผักตบชวาออกจากแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพน้ำในคลองให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในชุมชนที่จะได้คลองสะอาด ปราศจากวัชพืช น้ำมีคุณภาพดีขึ้นและมีปริมาณมากขึ้น รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้ดีขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้อีกด้วย

              โดยกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาคูคลอง ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้ง ภาครัฐ และ ภาคเอกชน รวมทั้ง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำมากพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดจิตอาสาเสื้อสีฟ้า เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ รวมทั้งแสดงพลังความรักความสามัคคีของชาวชุมพรทุกหมู่เหล่าที่ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พัฒนาลำน้ำลำคลองให้สะอาดเรียบร้อย สวยงาม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหมู่บ้าน ชุมชน และสังคม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทำความสะอาดถนน ทางเท้า รวมทั้งการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก โดยการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายอีกด้วย