จังหวัดชุมพรเตรียมจัดกิจกรรม วิ่ง ปั่น ว่าย ดึงดูดนักท่องเที่ยวสายรักสุขภาพ
26 Mar 2019, 02:00 pm

           จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมพรสู่มาตรฐานสากล กิจกรรมวิ่งสัมผัสธรรมชาติ กิจกรรมปั่นจักรยานพิชิตแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมว่ายน้ำสัมผัสโลกทะเล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีความสนใจด้านกีฬา เพื่อขยายกลุ่มนักท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรสู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพรได้เป็นอย่างดี

           นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า การก้าวสู้สังคมผู้สูงอายุ ทำให้เกิดกระแสการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ประชาชนตื่นตัวในเรื่องการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ความสามัคคีของคนในชาติ และยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเยาวชน ประชาชนก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการใช้กีฬาเป็นสื่อเป็นอีกมิติที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย พร้อมกับสัมผัสธรรมชาติของจังหวัดชุมพร ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ตั้งแต่ป่าเขาจนถึงท้องทะเล พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ขยายกลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพรอีกทางหนึ่งด้วย

           สำหรับกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมพรสู่มาตรฐานสากล กิจกรรมวิ่งสัมผัสธรรมชาติ กิจกรรมปั่นจักรยานพิชิตแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมว่ายน้ำสัมผัสโลกทะเล มีกำหนดการดังนี้ 1. กิจกรรมว่ายน้ำสัมผัสโลกทะเล วันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ หาดทุ่งวัวแล่น ตำบลสะพลี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร กำหนดการแข่งขันระยะทาง 750 เมตร และ 1,000 เมตร ลำดับที่ 1-3 ทุกรุ่น ทุกประเภทจะได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัลรวม 85,000 บาท มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 100 คน, 2.กิจกรรมวิ่งสัมผัสธรรมชาติ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เส้นทางบริเวณหน้าโรงแรมโนโวเทล ถึง จุดชมวิวเขามัทรี ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร และ 14 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 680 เมตร ลำดับที่ 1-3 ทุกรุ่น ทุกประเภทจะได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัลรวม 69,800 บาท และ 3.กิจกรรมปั่นจักรยานพิชิตแห่งท่องเที่ยว 7 เมษายน 2562 เส้นทางบริเวณหน้าโรงแรมโนโวเทล - จุดชุมวิวเขามัทรี ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 150 คน ลำดับที่ 1-3 ทุกรุ่น ทุกประเภทจะได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัลรวม 54,000 บาท