จังหวัดชุมพรจัดกิจกรรม จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เตรียมสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์
14 Mar 2019, 04:30 pm

           วันนี้ (14 มี.ค. 62) บริเวณวัดถ้ำเขาพลู หมู่ที่ 3 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนายวิระ ทองพิจิตร ปลัดจังหวัดชุมพร ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และพสกนิกรชาวจังหวัดชุมพร ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ด้วยการตัดหญ้า เก็บกวาดใบไม้ เก็บขยะ ทาสี และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดถ้ำเขาพลู เพื่อจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

           โดยมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 800 คน ต่างใส่เสื้อเหลือง ผ้าพันคอ และหมวก มาร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้ โดยก่อนทำกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และจิตอาสา ต่างพร้อมกันกล่าวคำปฏิญาณ เราทำความดีด้วยหัวใจ หลังจากนั้นได้แบ่งหน้าที่กันทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการตัดหญ้า เก็บกวาดใบไม้ เก็บขยะ ทาสีทางขึ้นและปรับปรุงภูมิทัศน์

            นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ประชาชนจิตอาสามาร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์ โดยรอบบ่อน้ำทิพย์ และวัดถ้ำเขาพลู เพื่อจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งประชาชนจิตอาสาต่างแสดงออกถึงความจงรักภักดี สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตามโครงการ "จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ" เพื่อความสมัครสมานสามัคคีของคนไทย นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวชุมพรทุกภาคส่วน ทั้งภาคส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม สโมสร มูลนิธิ ชมรม นักเรียน นักศึกษา ภาคเอกชน และโดยเฉพาะจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก