จังหวัดชุมพรพบประชาชนลงพื้นที่ปะทิวรับฟังปัญหาชาวบ้านร่วมบำบัดทุกข์บำรุงสุข
13 Mar 2019, 07:40 pm

         วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติบ้านทุ่งพัด หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ร่วมกันลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนรับฟังและรับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งนำบริการจากภาครัฐทุกหน่วยงานมาอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกล ได้ใช้บริการ ทั้งการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า การจำหน่วยสินค้าธงฟ้าราคาถูก ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย รับคำร้องของผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตรวจวัดสายตากับเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร การสาธิตอาชีพ ตลอดจนนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ผลิตภัณฑ์ชุมชน การใช้พลังงานทดแทน เป็นต้น

          นอกจากนี้ จังหวัดชุมพร ยังได้มอบตู้ยาสามัญประจำบ้าน และมอบอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ มอบเงินสงเคราะห์เด็กนักเรียนผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน 25 คน มอบจักรยานให้เด็กนักเรียนจำนวน 10 คัน และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้วยโอกาส และผู้พิการในพื้นที่อีก จำนวน 50 ชุด ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่และที่อยู่ใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
จากการรับฟังปัญหาในพื้นที่พบว่า ส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่อง การคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้ามีไม่ทั่วถึง น้ำประปาไม่พอใช้ และปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน โดยจังหวัดชุมพรได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและหาแนวทางบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป