ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมกลั่นกรองและพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนมูลนิธิทุนการศึกษาฯ (ม.ท.ศ.)
11 Mar 2019, 10:11 am

           วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น. ที่ห้องลินจง (ชั้น 2) โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมกลั่นกรองและพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาค จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จังหวัดนครศรีธรรมราช