จังหวัดชุมพรขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นผังเมืองรวมชุมชนละแมจังหวัดชุมพร
18 ก.พ. 2562, 21:21 น.