จังหวัดชุมพรเร่งมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
08 Jan 2019, 08:02 pm

            วันที่ 7 ม.ค. 2562 เวลา 16.30 น. ที่ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.วิสัยเหนือ อ.เมือง จ.ชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายวิระ ทองพิจิตร ปลัดจังหวัดชุมพร สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร และคณะ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของพายุ "ปาบึก" ในพื้นที่ หมู่ 1, 2 , 4 และ 7 จำนวน 200 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องผู้ประสบภัยในเบื้องต้น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้กล่าวพบปะพี่น้องประชาชนที่เดินทางมารับถุงยีงชีพ พร้อมขอบคุณทุกคนที่รับฟังการแจ้งเตือนจากทางราชการ ทำให้เกิดความเสียหายไม่มากนัก และไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการนี้

            ทั้งนี้ จังหวัดชุมพร ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก มีพื้นที่ประสบภัย 6 อำเภอ 39 ตำบล 208 หมู่บ้าน ผู้ประสบภัย 5,219 ครัวเรือน 15,503 คน โดยความเสียหายเบื้องต้น บ้านพักอาศัยเสียหายบางส่วน 522 หลัง บ้านพักอาศัยเสียหาย ทั้งหลัง 1 หลัง โดยจังหวัดให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ในการแจกอาหารพร้อมรับประทาน ถุงยังชีพ น้ำดื่ม ในพื้นที่ประสบอุทกภัย นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งโรงครัวจิตอาสา จำนวน 14 แห่ง จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน จำนวน 1 แห่ง บริเวณหอประชุมจังหวัดชุมพร สามารถผลิตอาหารพร้อมรับประทานได้วันละ ๔,๐๐๐ ชุด และได้ให้ส่วนราชการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ยังได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง