สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภค บริโภค มอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยพายุปาบึกในพื้นที่จังหวัดชุมพร
08 Jan 2019, 07:59 pm

             วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 08.40 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางไปประชุมและติดตามสถานการณ์วาตภัย และอุทกภัย จากอิทธิพลของพายุปาบึกในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาชุมพร ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เสร็จแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 300 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่ ตำบลละแม อำเภอละแม ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาชุมพร

             ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 1,000 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน ณ วัดชลธีนิมิต ในตอนบ่าย พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 400 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา อำเภอสวี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ

             ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารเลี้ยงแก่ราษฎรที่ประสบภัย และที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน ในการนี้ องคมนตรีลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัว นางสาววรรณา เกิดสวัสดิ์ อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 126 หมู่ที่ 4 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน ผู้ประสบความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก ทำให้น้ำท่วม ของใช้และสินค้าภายในร้านค้าได้รับความเสียหาย ต่อจากนั้นได้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัว นางเรี่ยม แดงสวัสดิ์ อายุ 94 ปี บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก โดยทั้ง 2 ครอบครัวและราษฎร ชาวจังหวัดชุมพร ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้

              จังหวัดชุมพร เกิดสถานการณ์วาตภัย และอุทกภัย ขึ้นตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2562 ส่งผลกระทบต่อจังหวัดชุมพรโดยมีลมกรรโชกแรง คลื่นลมในทะเลสูง 3 - 4 เมตร เกิดคลื่นพายุซัดฝั่ง น้ำทะเลหนุนสูง และมีฝนตกหนักในพื้นที่ 5 อำเภอ 39 ตำบล 208 หมู่บ้าน ราษฎร ได้รับความเดือดร้อน 15,503 คน 5,219ครัวเรือน บ้านพักเสียหายทั้งหลัง 1 หลัง บ้านพักเสียหายบางส่วน 522 หลัง ซึ่งจังหวัดชุมพรได้อพยพราษฎรมาสู่ ที่ปลอดภัย 2,121 คน ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว จำนวน 40 แห่ง โดยไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากสถานการณ์ครั้งนี้ ทําให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ทรัพย์สินราษฎร และสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายจำนวนมาก