จังหวัดชุมพรระดมสรรพกำลังเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยจากพายุปาบึก
03 Jan 2019, 09:02 pm

          วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 12.30 น. ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายสมพร ปัจฉิมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมกันตรวจความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม (พายุปาบึก) จังหวัดชุมพร โดยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม จังหวัดชุมพร ได้ระดมจัดกําลังพล อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพ

นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดชุมพรชุมพรได้ติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกอย่างเต็มกำลัง ทั้งบุคลากร กำลังพล อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ได้มาเตรียมพร้อมที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่นี้ เช่นเดียวกับศูนย์ส่วนหน้าที่อำเภอต่างๆ ทั้ง 6 อำเภอ ที่มีความเสี่ยงมีพื้นที่ติดกับทะเลต้องเจอกับสตรอมเสิร์ช ประกอบด้วย อ.ละแม อ.หลังสวน อ.ทุ่งตะโก อ.สวี อ.เมือง และ อ.ปะทิว ได้มีการเตรียมความพร้อมในพื้นที่ต่างๆ ทั้งการอพยพและพื้นที่อพยพ นอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันอุทกภัยทางชลประทานจังหวัดชุมพรได้มีการพร่องน้ำในคลองสายหลักลดลงต่ำกว่า 20% เพื่อรับปริมาณน้ำฝนที่จะมากับพายุนี้ ยืนยันว่าเรามีความพร้อมแน่นอน
ในส่วนแนวโน้มสถานการณ์ตอนนี้คาดว่า อำเภอละแมจะเป็นอำเภอแรกของชุมพรที่ได้รับผลกระทบจากพายุดังกล่าวในวันพรุ่งนี้ (4 ม.ค.61) หลังเที่ยง ซึ่งได้เตรียมพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด ส่วนการอพยพคนนั้นขอดูแนวโน้มทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุก่อนว่าจะไปทางไหนซึ่งพรุ่งนี้เช้าเราน่าจะทราบและตัดสินใจได้ ส่วนการติดต่อสื่อสารเราได้วางไว้ 3 ระบบ ได้แก่ ระบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ระบบโทรศัพท์ 191 หรือ 1784 และวิทยุสื่อสาร ซึ่ง วิทยุสื่อสาร ได้วางระบบไว้ครอบคลุมทั้งจังหวัดแล้ว

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้กำชับทุกส่วนเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด สั่งห้ามเรือทุกชนิดออกจากฝั่ง และสั่งปิดโรงเรียนทุกแห่ง โดยเฉพาะพื้นที่ติดชายทะเล ให้ประเมินสถานการณ์ตามความเหมาสม