สำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดชุมพร ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างบริการบุคคลธรรมดา