หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย) เข้ารับราชการ
12 Nov 2013, 03:00 pm

          หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย) เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (พลอาสาสมัคร) เป็นจำนวนมาก ประกาศรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ - ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖  ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง  ณ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ  วังทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพฯ  ตั้งแต่วันที่ ๑  มกราคม  ๒๕๕๗ - ๙ มีนาคม  ๒๕๕๗  โดยไม่เว้นวันหยุดราชการและไม่เสียค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ  หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๘๙๓ , ๐ ๒๔๕๖ ๙๔๕๒