สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
11 Nov 2013, 09:49 am

         ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดชุมพร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร  ตำแหน่งนักบัญชี  จำนวน ๑ อัตรา โดยเปิดรับสมัคร ๔ - ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖   ณ สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร