จังหวัดชุมพรซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล เพิ่มความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลงานโลกทะเลชุมพร
13 Mar 2018, 04:35 pm

          วันนี้(13 มี.ค. 61) ณ บริเวณลานหน้าเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางศิริลักษณ์ พลละเอียด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร, และหัวหน้าส่วนราชการร่วมในโครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ในการปฏิบัติงานการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทางทะเล ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมกับซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล เพิ่มความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลงานโลกทะเลชุมพร ที่กำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 20 มีนาคม 2561 บริเวณชายทะเลปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

          นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยพิบัติของประเทศไทยที่มีความถี่และมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ในทุกภูมิภาคของโลก และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งสร้างความสูญเสียให้เกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากขึ้น จังหวัดชุมพรมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์สวยงามอยู่มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวประเภทหมู่เกาะ หาดทราย ชายทะเล ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติและภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น จังหวัดชุมพรมีความจำเป็นในการลดความเสี่ยงเพิ่มความปลอดภัยให้ ประชาชน นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนให้มีความปลอดภัยสูงสุด โดยให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดการสาธารณภัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดชุมพร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร จึงได้กำหนดจัดทำโครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ในการปฏิบัติงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดชุมพร

           นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า จังหวัดชุมพร เป็นจังหวัดแรกสู่ประตูภาคใต้ มีศักยภาพโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์สวยงามอยู่มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวประเภทหมู่เกาะ หาดทราย ชายทะเล ประกอบกับจังหวัดชุมพรได้กำหนดจัดงานโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ ๒๘ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ บริเวณชายทะเลปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดชุมพร เป็นการเตรียมความพร้อมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้สามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจ ในความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้อย่างเป็นระบบ ใช้อุปกรณ์การช่วยชีวิต การค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสามารถสนับสนุนรวมทั้งสนธิกำลังร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกด้วย