จังหวัดชุมพรเปิดเทศกาลล่องแพพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์ ประจำปี 2561
12 Feb 2018, 11:55 am

          นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางศิริลักษณ์ พลละเอียด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลล่องแพพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์ ประจำปี 2561 โดยมีนายอัครชัย ชัยจิรฉายากุล นายอำเภอพะโต๊ะ คณะผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธี ณ ลานกิจกรรมสำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

          นายอัครชัย ชัยจิรฉายากุล นายอำเภอพะโต๊ะ เปิดเผยว่า จังหวัดชุมพร โดยอำเภอพะโต๊ะ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวอำเภอพะโต๊ะ กำหนดจัดงานเทศกาลล่องแพพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานกิจกรรมสำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพะโต๊ะ และคลองพะโต๊ะ เพื่อเปิดฤดูกาลล่องแพพะโต๊ะในปีนี้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาสัมผัสการท่องเที่ยวล่องแพเชิงอนุรักษ์ เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ พร้อมทั้งกินอาหารพื้นเมือง ตลอดจนได้สัมผัสประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวอำเภอพะโต๊ะ ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวต่อไป

          อำเภอพะโต๊ะ ได้ชื่อว่าเป็นอำเภอที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ภูเขา แม่น้ำ ลำธาร น้ำตก เปลวหมอก และสวนผลไม้ นานาชนิดตลอดทั้งปี รวมทั้งชาวพะโต๊ะ เป็นผู้มีอัธยาศัยไมตรีอันดี จึงมีคำขวัญว่า "ดินแดนภูเขาเขียว เที่ยวล่องแพ แลหมอกปก น้ำตกงาม ลือนามผลไม้" ซึ่งกิจกรรมในเทศกาลล่องแพพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์ ประจำปี 2561 นักท่องเที่ยวจะได้ล่องแพไปตามแม่น้ำพะโต๊ะ ที่มีสองฝากฝั่งธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ เที่ยวชมน้ำตก ชมแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาธรรมชาติให้พลังงาน การทำบ้านดิน และกิจกรรมเปิดเมืองกินฟรีกับอาหารพื้นบ้าน พร้อมสัมผัสบรรยากาศเมืองสามทะเล "กลางคืนแลทะเลดาว ตื่นเช้าแลทะเลหมอก แดดออกแลทะเลป่า" ที่อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร