คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาลตร์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 1
17 ม.ค. 2561, 15:25 น.