จังหวัดชุมพรจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560
27 Nov 2017, 03:09 pm
             เมื่อวันที่   25 พฤศจิกายน   2560   ณ โรงเรียนอนุบาลชุมพรวัดสามแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในงานพิธี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560 พร้อมกับวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกว่า 500 คน
 
             นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย จังหวัดชุมพรได้จัดงาน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ขึ้น โดยลูกเสือ เนตรนารี ต่างน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการร่วมถวายพวงมาลา และถวายราชสดุดี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวฯ ทำพร้อมกันทั่วประเทศ
 
             โดยกิจการลูกเสือมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพราะปลูกฝังค่านิยมพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชนในเรืองความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน รู้จักใช้เวลาว่างบำเพ็ญประโยชน์ และสร้างความสมานฉันท์ในหมู่คณะ ร่วมถึงเยาวชนลูกเสือทั่วโลก  ซึ่งเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่การพัฒนาประเทศ ลูกเสือ เนตรนารี จึงมีความศรัทธาต่อกระบวนการลูกเสืออย่างแท้จริง ถึงจะเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของชาติต่อไปในอนาคต