จังหวัดชุมพร สนธิกำลังตรวจค้นเรือนจำตามภารกิจพิเศษ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย
24 Nov 2017, 04:21 pm
          วันนี้ (24 พ.ย. 60) ที่ เรือนจำจังหวัดชุมพร หมู่ 1 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วย นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชุมพร ได้สนธิกำลังหน่วยงานภายนอก ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 44, ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร, ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41, หน่วยปฏิบัติการพิเศษ, กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 จังหวัดชุมพร และเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดชุมพร รวมกำลังทั้งสิ้น 148 นาย เพื่อร่วมกันจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดชุมพรกรณีพิเศษ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตลอดจนสิ่งผิดกฎหมายภายในเรือนจำ ตามนโยบายและมาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 
          โดยได้จัดแบ่งกำลังเข้าตรวจค้นเรือนนอนชาย 4 หลัง เรือนนอนหญิง 1 และอาคารที่ทำการ 1 หลัง เพื่อหาโทรศัพท์มือถือ ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งเรือนจำจังหวัดชุมพร มีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 1,619 คน แบ่งเป็นชาย 1,813 คน หญิง 194 คน ในการตรวจค้นในครั้งนี้ปรากฏว่า ไม่พบยาเสพติดและโทรศัพท์มือถือ แต่อย่างใด 
 
          นายดำรงค์ บัวฤทธิ์  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า การสนธิกำลังในครั้งนี้เป็นการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ โดยกรมราชทัณฑ์มีนโยบาย ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเรือนจำ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและมาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึ่งปัจจุบันขบวนการค้ายาเสพติดได้มีการลักลอบจำหน่ายในปริมาณครั้งละมากๆ เห็นได้จากการจับกุมในแต่ละครั้ง ได้ของกลางเป็นจำนวนมากขึ้น ซึ่งจังหวัดชุมพรเป็นประตูสู่ภาคใต้ หรือเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ภาคใต้ ต้องเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบค้ายาเสพติด จึงต้องให้ทุกหน่วยร่วมกันปฏิบัติภารกิจในเชิงรุก เรือนจำจังหวัดชุมพรเป็นหน่วยงานที่ต้องควบคุมผู้ต้องขังไว้ตามคำสั่งศาล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องขังที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อให้เรือนจำจังหวัดชุมพร เป็นเรือนจำสีขาวอย่างแท้จริง จึงกำหนดให้จู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อหายาเสพติด โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในเรือนจำอยู่เป็นประจำ