สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร จัดประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม (Mascot) เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์คุณธรรม 4 ประการ