สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร จัดประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม (Mascot) เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์คุณธรรม 4 ประการ
24 ส.ค. 2560, 17:13 น.