สำนักงานเทศบาลตำบลเมยวดี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหาร
17 Oct 2013, 11:46 am

สำนักงานเทศบาลตำบลเมยวดี  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหาร

 จำนวน ๑ ตำแหน่ง ซึ่งรับสมัครระหว่างวันที่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๔  พฤษจิกายน  ๒๕๕๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมยวดี  ตำบลเมยวดี  อำเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด