จังหวัดชุมพร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและมีสิทธิจับฉลากเพื่อขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดชุมพร (เพิ่มเติม)
18 Aug 2017, 01:30 pm